وضعیت سرویس ها

ما به طور مداوم بر زیرساخت ها و خدمات مرطبت به به آن ها نظارت می کنیم.

منطقه دسترسی وضعیت
CH-NYC-1 99.95% در دسترس
CH-NYC-2 99.62% در دسترس
CH-FRA-1 100% در دسترس
CH-FRA-2 100% در دسترس
CH-FRA-3 99.97% قطع برق
CH-TKY-1 100% در دسترس
CH-TKY-2 99.43% حمله DDos
منطقه دسترسی وضعیت
CH-LDN-1 99.99% در دسترس
CH-SFA-1 100% در دسترس
CH-SFA-2 99.98% در دسترس
CH-SPA-1 100% در دسترس
CH-DAL-1 99.91% تاخیر زمانی بالا
CH-LIS-1 99.98% در دسترس
CH-SDY-1 100% در دسترس

ممکن است اخبار قطعی سرویس ها تا 20 دقیقه بعد از بروز مشکل به استحضار شما برسد. برا دیدن تاریخچه ای از اختلالات سیستم های زیر ساخت ما به پایین جراجعه کنید.

اختلالات پا بر جا


خردار 6, 1397

قطع برق CH-FRA-3 DTAG
در سرور های زیر ساخت ایران قطع برق مشاهده شده است و به دلیل راه اندازی ژناراتور اضطراری ممکن است سرویس شما کمی کند تر از گذشته باشد.

تاریخچه اختلالات


خرداد 2, 1397

قطع برق CH-LDN-1
در سرور های زیر ساخت ایران قطع برق مشاهده شده است و به دلیل راه اندازی ژناراتور اضطراری ممکن است سرویس شما کمی کند تر از گذشته باشد. مدیر ارشد در 23:05 ایران

فروردین 12, 1397

قطع برق CH-SFA-2 HKIX
در سرور های زیر ساخت ایران قطع برق مشاهده شده است و به دلیل راه اندازی ژناراتور اضطراری ممکن است سرویس شما کمی کند تر از گذشته باشد. مدیر ارشد در 23:05 ایران

اردیبهشت 8, 1397

حمله DDoS CH-NYC-1
طی حمله DDoS رخ داده سرویس های بر روی سرور کانادا شات دان شده اند. برای برقراری مجدد ارتباط لطفا شکیبا باشید.
مدیرعامل در 21:30 کانادا

به دنبال یک راه حل ویژه هستی؟

تکنسین های ما می توانند بهترین راه حل های سفارشی خود را در بازار ارائه دهند، مهم نیست که آیا شما یک شرکت کوچک یا بزرگ هستید یا نه.

با ما در تماس باشید