گروه بندی

محتویات خود را در گروه های مختلف دسته بندی کنید.

استایل سوئیچ

ایران . تهران
دلوار خیابان شهید نامور کوچه شهید رستمی

09124709525

sales@us.cloudhub.ir
billing@us.cloudhub.ir
support@us.cloudhub.ir

اکر شما تمایل به دیدن دیتاسنتر های ما دارید می توانید در بخش پشتیبانی یک زمان برای ملاقات تعیین کنید.

استایل سوئیچ

دبی . شارجه
شارجه خیابان شیخ عبدالله

0988292121

sales@de.cloudhub.db
billing@de.cloudhub.db
support@de.cloudhub.db

يرجى تحديد موعد مع فريق المبيعات لدينا إذا كنت مهتمًا بزيارة مراكز البيانات لدينا .

استایل سوئیچ

Toronto, canada
Ontario, M5H 3M9

081800123456

sales@jp.cloudhub.ca
billing@jp.cloudhub.ca
support@jp.cloudhub.ca

Please schedule an appointment with our sales team if you're interested in visiting our datacenters.

استایل کلاسیک

667cloud در ایران

ایران . تهران
دلوار خیابان شهید نامور کوچه شهید رستمی

09124709525

sales@us.cloudhub.ir
billing@us.cloudhub.ir
support@us.cloudhub.ir

667cloud در دبی

دبی . شارجه
شارجه خیابان شیخ عبدالله

0988292121

sales@de.cloudhub.db
billing@de.cloudhub.db
support@de.cloudhub.db

کانادا

Toronto, canada
Ontario, M5H 3M9

081800123456

sales@jp.cloudhub.ca
billing@jp.cloudhub.ca
support@jp.cloudhub.ca

استایل کشویی

ایران . تهران
دلوار خیابان شهید نامور کوچه شهید رستمی

09124709525

sales@us.cloudhub.ch
billing@us.cloudhub.ch
support@us.cloudhub.ch

دبی . شارجه
شارجه خیابان شیخ عبدالله

0988292121

sales@de.cloudhub.ch
billing@de.cloudhub.ch
support@de.cloudhub.ch

Toronto, canada
Ontario, M5H 3M9

081800123456

sales@jp.cloudhub.ca
billing@jp.cloudhub.ca
support@jp.cloudhub.ca