امکانات نمایش قیمت

روش های نمایش قیمت محصولات شما

نمایش قیمت به صورت باکس

فضای میزبانی مقدماتی

سایت های شخصی با ترافیک میانی

10 هزار تومان/ ماهانه
 • میزبانی از 10 دامنه
 • 25 گیگابایت حافظه
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

فضای میزبانی اختصاصی

سازمان ها و نهاد های مدیریتی

150 هزار تومان/ ماهانه
 • میزبانی از 60 دامنه
 • 150 گیگابایت حافظه
 • 1200 گیگابایت پهنای باند
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

نمایش قیمت به صورت نوار لغزنده

 • 250 GB ذخیره سازی SSD
 • 500 GB پهنای باند
 • 100 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 25 ماهانه
  خرید
 • 500 GB ذخیره سازی SSD
 • 1000 GB پهنای باند
 • 200 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 50 ماهانه
  خرید
 • 1000 GB ذخیره سازی SSD
 • 2000 GB پهنای باند
 • 400 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 100 ماهانه
  خرید
 • 2000 GB ذخیره سازی SSD
 • 4000 GB پهنای باند
 • 800 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 200 ماهانه
  خرید
 • 4000 GB ذخیره سازی SSD
 • 8000 GB پهنای باند
 • 1200 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 400 ماهانه
  خرید
 • 8000 GB ذخیره سازی SSD
 • 16000 GB پهنای باند
 • 1600 Mbit شبکه عمومی Uplink
 • هزار تومان 800 ماهانه
  خرید
 • 12000 GB ذخیره سازی SSD
 • 24000 GB پهنای باند
 • 2000 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 1200 ماهانه
  خرید

نوار لغزنده متوسط

 • 250 GB ذخیره سازی SSD
 • 500 GB پهنای باند
 • 100 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 25 ماهانه
  خرید
 • 500 GB ذخیره سازی SSD
 • 1000 GB پهنای باند
 • 200 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 50 ماهانه
  خرید
 • 1000 GB ذخیره سازی SSD
 • 2000 GB پهنای باند
 • 400 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 100 ماهانه
  خرید
 • 2000 GB ذخیره سازی SSD
 • 4000 GB پهنای باند
 • 800 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 200 ماهانه
  خرید
 • 4000 GB ذخیره سازی SSD
 • 8000 GB پهنای باند
 • 1200 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 400 ماهانه
  خرید
 • 8000 GB ذخیره سازی SSD
 • 16000 GB پهنای باند
 • 1600 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 800 ماهانه
  خرید
 • 12000 GB ذخیره سازی SSD
 • 24000 GB پهنای باند
 • 2000 Mbit شبکه عمومی Uplink<
 • هزار تومان 1200 ماهانه
  خرید

نوار لغزنده کوچک

 • 250 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 25 ماهانه
  خرید
 • 500 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 50 ماهانه
  خرید
 • 1000 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 100 ماهانه
  خرید
 • 2000 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 200 ماهانه
  خرید
 • 4000 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 400 ماهانه
  خرید
 • 8000 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 800 ماهانه
  خرید
 • 12000 GB ذخیره سازی SSD
 • هزار تومان 1200 ماهانه
  خرید

نمایش قیمت ها در جدول

سرور های اختصاصی
CPU Model CPU Cores CPU Speed ECC Memory Storage ماهانه Price
Intel Xeon E3 1225v2 4C / 4T 3.2 GHz 16 GB 2x 2 TB SATA3 هزار تومان 99 خرید
Intel Xeon E3 1225v2 4C / 4T 3.2 GHz 32 GB 4x 2 TB SATA3 هزار تومان 149 خرید
Intel Xeon E3 1245v2 4C / 8T 3.2 GHz 32 GB 6x 2 TB SATA3 هزار تومان 199 خرید
Intel Xeon E5 1620 4C / 8T 3.6 GHz 32 GB 2x 3 TB SATA3 هزار تومان 249 خرید
Intel Xeon E5 1650 6C / 12T 3.2 GHz 64 GB 4x 3 TB SATA3 هزار تومان 399 خرید