المان های کمکی

دربارههاست ابری 667

ما میزبانی داده ها و اطلاعات شما را بر روی سرور ها و فضاهای ذخیره سازی با کیفیت برعهده می گیریم. برای نقد و انتقاد از ما با پشتیبانی در تماس باشید.

ایران . تهران . میدان امام، شرکتهاست ابری 667
07735232040

زیر ساخت های اضافی

ما یکی از پیشرفته ترین شبکه های 100 گیگابایت در جهان را با پشتیبانی از Anycast و حفاظت DDoS ارائه می دهیم.

شبکه ابری

curl -i $container/hello-world.txt -H 'X-Auth-Token: $token'

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 14
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/plain
X-Object-Filename: hello-world.txt
X-Trans-Id: tx8145a190241f4cf6b05f5-0052d82a34
Last-Modified: Wed, 15 Jan 2014 16:41:49 GMT
Date: Thu, 16 Jan 2014 18:51:32 GMT

فضای میزبانی اختصاصی

سازمان ها و نهاد های مدیریتی

150 هزار تومان/ ماهانه
 • میزبانی از 60 دامنه
 • 150 گیگابایت حافظه
 • 1200 گیگابایت پهنای باند
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

راه های ارتباطی

انباره ای از داده ها

پلتفرم ابری ما با تضمین سخت افزاری کامل و افزونگی شبکه ارائه می دهد تا خدمات شما را آنلاین نگه دارد.

پلتفرم ابری

دربارههاست ابری 667

ما میزبانی داده ها و اطلاعات شما را بر روی سرور ها و فضاهای ذخیره سازی با کیفیت برعهده می گیریم. برای نقد و انتقاد از ما با پشتیبانی در تماس باشید.

ایران . تهران . میدان امام، شرکتهاست ابری 667
07735232040

زیر ساخت های اضافی

ما یکی از پیشرفته ترین شبکه های 100 گیگابایت در جهان را با پشتیبانی از Anycast و حفاظت DDoS ارائه می دهیم.

شبکه ابری

curl -i $container/hello-world.txt -H 'X-Auth-Token: $token'

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 14
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/plain
X-Object-Filename: hello-world.txt
X-Trans-Id: tx8145a190241f4cf6b05f5-0052d82a34
Last-Modified: Wed, 15 Jan 2014 16:41:49 GMT
Date: Thu, 16 Jan 2014 18:51:32 GMT

فضای میزبانی اختصاصی

سازمان ها و نهاد های مدیریتی

150 هزار تومان/ ماهانه
 • میزبانی از 60 دامنه
 • 150 گیگابایت حافظه
 • 1200 گیگابایت پهنای باند
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

راه های ارتباطی با ما

انباره ای از داده ها

پلتفرم ابری ما با تضمین سخت افزاری کامل و افزونگی شبکه ارائه می دهد تا خدمات شما را آنلاین نگه دارد.

Cloud Platform